Pro základní funkčnost, zpříjemnění používání webu a analytické účely využíváme soubory cookies. Nastavení vlastních preferencí cookies můžete kdykoli upravit odkazem ve spodní části stránek.


INFORMACE K NÁKUPU
Všeobecné obchodní podmínky

INTERNETOVÝ OBCHOD DOČASNĚ MIMO PROVOZ

1. Úvodní ustanovení

Provozovatelem internetového obchodu www.sos-shop.cz je společnost:

JOŠT - PÁSLER s.r.o.
Broumovská 39
547 01 Náchod – Malé Poříčí

IČ 28765745
DIČ CZ28765745


E-mail: eshop@soselektromotory.cz

dále jen "prodávající".

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 26169. Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky.

Tyto obchodní podmínky upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“) uzavírané mezi prodávajícím a jinou fyzickou osobou (dále jen „kupující“) prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího. Je-li smluvní stranou nikoli spotřebitel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami obchodním zákoníkem, č. 513/1991 Sb., vše ve znění novel.

Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouvu lze uzavřít v českém jazyce.


2. Objednání zboží - uzavření kupní smlouvy

Veškerá prezentace zboží umístěná v internetovém obchodě www.sos-shop.cz je informativního charakteru a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží.

Vytvořená objednávka je návrhem na uzavření kupní smlouvy. Smlouva vzniká až písemným potvrzením prodávajícího, nikoliv automatickou odpovědí o přijetí objednávky.

Objednání zboží je možné uskutečnit prostřednictvím:

 • e-shopu - vložením zboží do košíku, vyplněním všech potřebných údajů ve formuláři objednávky a odesláním formuláře

 • e-mailu - objednávka zaslaná na e-mail: eshop@soselektromotory.cz musí obsahovat přesnou specifikaci zboží, dodací a fakturační adresu zákazníka a telefonní kontakt na zákazníka

 • telefonu - telefonicky je možné zboží objednat na čísle 775 553 025 v pracovní dny od 7.00 do 14:30 hodin

Prodávající je v závislosti na charakteru obchodu (množství zboží, výše ceny, náklady na přepravu, vzdálenosti apod.) oprávněn žádat kupujícího o autorizaci objednávky např. telefonicky či písemně. Odmítne-li kupující objednávku požadovaným způsobem autorizovat, považuje se objednávka za neplatnou.

Zasláním objednávky kupující potvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami a že s nimi souhlasí. Na obchodní podmínky je kupující před uskutečněním objednávky řádně upozorněn a může se s nimi seznámit. Jednotlivé technické kroky vedoucí k uzavření smlouvy jsou dané procesem objednání v našem internetovém obchodě. Kupující má možnost před odesláním objednávky údaje zkontrolovat, případně opravit či změnit.

Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám, přičemž tyto náklady se neliší od základní sazby.

 

3. Ceny zboží a platební podmínky

Prodávající je plátcem DPH. Veškeré ceny uváděné na stránkách internetového obchodu (dále jen „e-shop“) jsou uváděny bez DPH i včetně DPH. U produktů, které podléhají dle zákona o odpadech 185/2001 Sb. povinnosti přispívat na recyklaci starších spotřebičů, jsou poplatky zahrnuty v ceně výrobku. Ceny jsou tedy uvedeny včetně recyklačních poplatků.

Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit prodávajícímu následujícími způsoby:

 • DOBÍRKOU – platba přepravci hotově při převzetí zboží. Daňový doklad (faktura) je přiložen u zboží.

 • BANKOVNÍM PŘEVODEM – zákazník obdrží na e-mail, který uvedl v objednávce, nejpozději následující pracovní den pokyny k platbě. Zboží pak bude odesláno až po připsání platby na účet prodávajícího (může trvat 2-3 dny). Daňový doklad (faktura) pak bude přiložen v zásilce u zboží.

 • V HOTOVOSTI – na naší prodejně při osobním odběru

PLATBU PŘEDEM PŘIJÍMÁME POUZE Z ÚČTŮ VEDENÝCH V ČESKÉ REPUBLICE

Na zboží, které je upravováno na základě požadavku zákazníka (např. prodloužení kabelu u čerpadla) nebo u objednávky, kde celková cena objednávky překročí 20.000,- Kč , může být prodávajícím požadována platba předem.

Společně s kupní cenou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také náklady spojené s balením a dodáním zboží ve smluvené výši. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží.

Položky označené "akce", případně vypsané v sekci "výprodej" jsou omezeného množství a tyto ceny platí pouze do vyprodání zásob.

Prodávající si vyhrazuje právo na opravu ceny před odesláním zboží, zjistí-li, že bylo zboží nabízeno za chybnou cenu. Pokud takový případ nastane, zákazník bude o správné ceně informován a pokud s ní nebude souhlasit, bude objednávka stornována a kupní smlouva nebude uzavřena.

 

4. Zrušení (storno) objednávky

Kupující může objednávku zrušit bez udání důvodu, pokud ještě neobdržel písemné potvrzení prodávajícího.

Prodávající má právo stornovat objednávku nebo její část v případě, že se objednané zboží během vyřizování objednávky přestane vyrábět nebo dodávat na český trh, případně se výrazným způsobem změní jeho cena. O zrušení objednávky bude zákazník informován. Pokud již hodnotu objednaného zboží ve stornované objednávce uhradil, bude mu příslušná částka vrácena obratem, nejdéle do 10 pracovních dnů.

 

5. Odeslání zboží

Je-li zboží skladem, je standardně expedováno následující pracovní den, při velkém počtu objednávek se tato lhůta může vyjímečně prodloužit na 2-3 pracovní dny. Po odeslání zboží obdrží zákazník sdělení o odeslání zboží. Ostatní nabízené zboží je převážně expedováno v rozmezí jednoho týdne. U méně běžného nebo problematického zboží však tato lhůta nemusí být zaručena, neboť závisí na dalších distributorech a dovozcích. V případě nedostupnosti zboží nebo delší dodací lhůty bude zákazník o tomto informován a svoji objednávku může stornovat bez jakýchkoli sankcí ze strany prodávajícího.

ZBOŽÍ Z TOHOTO INTERNETOVÉHO OBCHODU JE ZASÍLÁNO JEN V RÁMCI ČESKÉ REPUBLIKY A PLATBU PŘEDEM PŘIJÍMÁME POUZE Z ÚČTŮ VEDENÝCH V ČESKÉ REPUBLICE.

 

6. Doprava a dodání zboží

Objednané zboží je možné osobně vyzvednout na naší prodejně v Náchodě - Malém Poříčí, Broumovská ul. č. 39. Jakmile bude zboží pro zákazníka připraveno k odběru, obdrží avízo k vyzvednutí zboží telefonicky nebo emailem. Dříve není možné zboží vyzvednout, nebude připraveno.

Zboží je zasíláno expresní balíkovou službou PPL a společností Česká pošta. Ceník přepravy a bližší informace jsou uvedeny pod odkazem DOPRAVA. Pro bezproblémové doručení zásilky je zákazník povinen uvést na sebe telefonní číslo (nejlépe mobilní telefon).

Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání.

Při převzetí zboží od řidiče přepravní společnosti je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto ihned oznámit řidiči. Zákazník je dále povinen neprodleně zásilku rozbalit a zkontrolovat, zda při přepravě nedošlo k poškození zboží. Případné poškození zboží je zákazník povinen nahlásit nejpozději do dvou dnů od převzetí zásilky prodávajícímu na telefonní číslo 775 553 025 (v pracovní dny v době 7:00-14:30) nebo na e-mail eshop@soselektromotory.cz

Zákazník je v takovém případě dále povinen s poškozeným zbožím více nemanipulovat a uschovat vše, co bylo součástí balení zásilky (např. vrchní ochranná fólie včetně štítků, výplně zásilky atd). Další postup mu bude sdělen prodávajícím.

Záruční list

Je-li  součástí dodávky zboží  záruční list, bude vám spolu se zbožím doručen nepotvrzený - tedy bez data prodeje a bez razítka a podpisu prodejce. Záruční list můžete po uplynutí lhůty 14 dnů od obdržení zboží (zákonná lhůta na možné odstoupení od kupní smlouvy) poslat poštou spolu s číslem své faktury nebo číslem objednávky na adresu:  JOŠT – PÁSLER s.r.o., Broumovská 39, 547 01 Náchod.

Potvrzený záruční list zašleme zpět na vaši adresu, kterou jste uvedli v objednávce (pokud neuvedete jinou).

 

7. Odstoupení od kupní smlouvy

Spotřebitel má dle §1829 Občanského zákoníku právo odstoupit od smlouvy ve lhůtě 14 dnů bez udání důvodu, přičemž v případě, že předmětem kupní smlouvy je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky zboží.. Dle ustanovení §1837 Občanského zákoníku nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu.

Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu doručeno ve lhůtě čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží. Pro odstoupení od kupní smlouvy může kupující využit vzorový Formulář pro odstoupení od smlouvy poskytovaný prodávajícím, jenž tvoří přílohu obchodních podmínek. Odstoupení od kupní smlouvy může kupující zasílat:

 • na adresu prodávajícího: JOŠT - PÁSLER s.r.o., Broumovská 39, 547 01 Náchod – Malé Poříčí

 • na adresu elektronické pošty prodávajícího: eshop@soselektromotory.cz

V případě odstoupení od kupní smlouvy dle těchto obchodních podmínek se kupní smlouva od počátku ruší. Zboží musí být prodávajícímu vráceno do čtrnácti dnů od odstoupení od smlouvy prodávajícímu. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, nese kupující náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu, a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou. Pro zboží do 30 kg ve výši 300,- Kč, 31-40 kg ve výši 400,- Kč, 41-70 kg ve výši 800,- Kč, nad 71 kg 1.500,- Kč.

Zboží by mělo být kompletní, včetně příslušenství, záručního listu (pokud byl přiložen), návodu a veškeré dokumentace - nejlépe v nepoškozeném původním celistvém originálním obalu společně s kopií dokladu o koupi (faktura, dodací list). Je-li společně se zbožím poskytnut kupujícímu dárek, je darovací smlouva mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a kupující je povinen spolu se zbožím prodávajícímu vrátit i poskytnutý dárek.

Nesplnění výše uvedených podmínek nemá vliv na platnost odstoupení spotřebitele, ale prodávající může vůči spotřebiteli uplatnit nárok na kompenzaci za snížení hodnoty vraceného zboží (poškozené, nekompletní, viditelně opotřebené či spotřebované zboží). Prodávající je v takovém případě povinen vzniklou škodu prokázat. Prodávající má dále právo na náhradu skutečně vynaložených nákladů spojených s vrácením zboží. Nárok na úhradu škody vzniklé na zboží je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.

V případě odstoupení od smlouvy dle těchto obchodních podmínek vrátí prodávající peněžní prostředky přijaté od kupujícího do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, a to stejným způsobem, jakým je prodávající od kupujícího přijal. Prodávající vrací finanční prostředky za dopravné (byly-li účtovány) k zákazníkovi v nejnižší nabízené výši v případě, že si spotřebitel zvolil dražší způsob dopravy. Prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží vrátí nebo prokáže, že zboží podnikateli odeslal. Nikoliv však na dobírku (prodejce si vyhrazuje právo takto zaslané zboží nepřevzít).

Prodávající doporučuje vrácené zboží důkladně zabalit, aby nedošlo při přepravě k jeho poškození a znehodnocení originálního obalu různými štítky a popisy - zároveň se doporučuje zboží pojistit, jelikož prodejce neodpovídá za případnou ztrátu nebo poškození zboží při přepravě.

Do doby převzetí zboží kupujícím je prodávající oprávněn kdykoliv od kupní smlouvy odstoupit. V takovém případě vrátí prodávající kupujícímu kupní cenu bez zbytečného odkladu, a to bezhotovostně na účet určený kupujícím, byla-li platba za zboží provedena před dodáním zboží.

Zde si můžete stáhnout vzorový Formulář pro odstoupení od smlouvy.

 

8. Práva z vadného plnění (reklamace)

Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými právními předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů).

Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující zboží převzal:

 • má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,

 • se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá,

 • zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,

 • je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a

 • zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.

Ustanovení uvedená výše se nepoužijí u zboží prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním, u použitého zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí kupujícím, nebo vyplývá-li to z povahy zboží.

Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí. Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí.

Práva z vadného plnění uplatňuje kupující u prodávajícího na adrese jeho provozovny, v níž je přijetí reklamace možné s ohledem na sortiment prodávaného zboží, případně i v sídle nebo místě podnikání.

Výrobce/prodejce plně odpovídá za skryté výrobní a materiálové vady ve smyslu ustanovení Občanského/Obchodního zákoníku. Záruka se nevztahuje na vady způsobené neoprávněným zásahem, v důsledku použití zboží k jiným než určeným účelům, nevhodným skladováním, neodbornou montáží, mechanickým poškozením, které není způsobeno opotřebením vzniklým obvyklým užíváním, výrobek byl vystaven nadměrnému zatížení (v rozporu s předpisy, event. doporučením výrobce), živelnými pohromami nebo vyšší mocí. Garantované vlastnosti zboží plně závisí na specifikacích uváděných přímo výrobcem.

Pokud se u zboží vyskytne závada, může se zákazník obrátit na prodávajícího, kde mu bude doporučeno, jak dále postupovat, nebo se může obrátit na jiný záruční servis dané značky, obvykle uvedený v návodu k obsluze.

Doporučený postup při reklamaci:

 • Informujte prodávajícího o reklamaci telefonicky nebo e-mailem dříve, než zboží odešlete

 • Zboží zašlete řádně zabalené (nejlépe v původním obalu) jako doporučený balík na adresu prodávajícího

 • Do zásilky uveďte důvod reklamace, přiložte kopii daňového dokladu, záruční list (byl-li u výrobku) a nezapomeňte udat kontaktní údaje - telefon a adresu, kam má být zboží z reklamace zasláno

 • Vaše reklamace bude vyřízena co nejrychleji v souladu s platnými právními předpisy

Na dárky, které jsou poskytovány zdarma, nelze uplatňovat jakákoliv práva spotřebitele

 

9. Odpovědnost za správnost údajů

Informace na webových stránkách jsou zčásti přebírány od třetích stran a mohou obsahovat věcné a technické nepřesnosti či typografické chyby a mohou být aktualizovány bez předchozího upozornění. Prodejce tedy nemůže bezvýhradně garantovat správnost jejich obsahu. Prodejce nenese vůči jiné straně odpovědnost za škody způsobené použitím informací z internetového obchodu nebo odkazovaných webových stránek, nebyli-li tyto informace na přání zákazníka následně písemně potvrzeny ze strany prodejce.

 

10. Ochrana osobních údajů

Prodávající zpracovává osobní údaje kupujícího. Více informací o zpracování osobních údajů najdete v menu INFORMACE K NÁKUPU / Ochrana osobních údajů.

 

11. Zasílání obchodních sdělení a ukládání cookies

Kupující souhlasí se zasíláním informací souvisejících se zbožím, službami nebo podnikem prodávajícího na elektronickou adresu kupujícího a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení prodávajícím na elektronickou adresu kupujícího.

Kupující souhlasí s ukládáním tzv. cookies na jeho počítač. V případě, že je nákup na webové stránce možné provést a závazky prodávajícího z kupní smlouvy plnit, aniž by docházelo k ukládání tzv. cookies na počítač kupujícího, může kupující souhlas podle předchozí věty kdykoliv odvolat.

 

12. Elektronická Evidence Tržeb

Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.

 

13. Závěrečná ustanovení

Vztahy a případné spory, které vzniknou na základě smlouvy, budou řešeny výhradně podle práva České republiky a budou řešeny příslušnými soudy České republiky.

Případné spory mezi Prodávajícím a Kupujícím je možné řešit také mimosoudní cestou. V takovém případě Kupující – spotřebitel může kontaktovat subjekt mimosoudního řešení sporu, kterým je například Česká obchodní inspekce.

Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení.

Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná.

Přílohu obchodních podmínek tvoří vzorový formulář pro odstoupení od kupní smlouvy.

Kontaktní údaje prodávajícího:

JOŠT – PÁSLER s.r.o., Broumovská 39, 54701 Náchod – Malé Poříčí

eshop@soselektromotory.cz

Tel.: 775 553 025

 

Tyto Všeobecné obchodní podmínky jsou platné od 25.10.2019

Reklamační řád

Výrobce/prodejce plně odpovídá za skryté výrobní a materiálové vady ve smyslu ustanovení Občanského/Obchodního zákoníku. Záruka se nevztahuje na vady způsobené neoprávněným zásahem, v důsledku použití zboží k jiným než určeným účelům, nevhodným skladováním, neodbornou montáží, mechanickým poškozením, které není způsobeno opotřebením vzniklým obvyklým užíváním, výrobek byl vystaven nadměrnému zatížení (v rozporu s předpisy, event. doporučením výrobce), živelnými pohromami nebo vyšší mocí. Garantované vlastnosti zboží plně závisí na specifikacích uváděných přímo výrobcem.

Pokud se u zboží vyskytne závada, může se zákazník obrátit na prodávajícího, kde mu bude doporučeno, jak dále postupovat, nebo se může obrátit na jiný záruční servis dané značky, obvykle uvedený v návodu k obsluze.

Případné reklamace jsou vyřizovány v souladu s platnými právními předpisy (Občanský zákoník pro spotřebitele, Obchodní zákoník pro ostatní).

Doporučený postup při reklamaci:

 • Informujte nás o reklamaci telefonicky nebo e-mailem dříve, než zboží odešlete k nám.
 • Zboží zašlete řádně zabalené (nejlépe v původním obalu) jako doporučený balík na naši adresu.
 • Do zásilky uveďte důvod reklamace, přiložte kopii daňového dokladu, záruční list (byl-li u výrobku) a nezapomeňte udat kontaktní údaje - telefon a adresu, kam má být zboží z reklamace zasláno.
 • Vaši reklamaci vyřídíme co nejrychleji v souladu s platnými právními předpisy.

 

Na dárky, které jsou poskytovány zdarma, nelze uplatňovat jakákoliv práva spotřebitele