Pro základní funkčnost, zpříjemnění používání webu a analytické účely využíváme soubory cookies. Nastavení vlastních preferencí cookies můžete kdykoli upravit odkazem ve spodní části stránek.


NĚKOLIK PRAKTICKÝCH RAD » Pořizujeme ČERPADLO

Co je čerpadlo a k čemu slouží

Čerpadlo slouží k dopravě vody. Je to soustrojí složené z pohonné jednotky a vlastního čerpadla, které uděluje vodě pohybovou energii.  Způsob dopravy je buď formou nasávání nebo vytlačování.

Jakou vodu chceme čerpat

 • Dříve než se rozhodneme koupit čerpadlo, musíme si ujasnit, jakou vodu budeme čerpat - zda pitnou, čistou užitkovou, dešťovou nebo splaškovou. Pokud chceme čerpat vodu z jiných než podzemních zdrojů, musíme volit čerpadlo podle stupně znečištění.

 • PITNÁ VODA - tu můžeme čerpat z podzemních zdrojů buď pomocí povrchových odstředivých čerpadel nebo pomocí ponorných čerpadel.

 • ČISTÁ UŽITKOVÁ VODA - čerpání říční, dešťové nebo rybniční vody nevyžaduje speciální konstrukci čerpadla, ale je nutné zabránit vhodným sacím košem vniknutí nečistot jako např. listí, trávy apod. do čerpadla. V tomto případě musí mít sací koš velmi jemnou mřížku. U tzv. kalových čerpadel určených pro čerpání mírně znečištěné vody je sací strana vybavená mřížkou, která propustí jen tak velké nečistoty, které čerpadlem projdou zároveň s čerpanou kapalinou. Tato čerpadla nelze v žádném případě použít pro čerpání splašků.

 • SPLAŠKOVÁ VODA - pro čerpání splašků se používají čerpadla především litinová, nerezová a konstrukcí přizpůsobená především tvarem oběžného kola. V mnohých případech je nutné použít čerpadlo s řezacím zařízením, které hrubé nečistoty nejdříve rozdrtí a potom vyčerpá.

 • Samostatnou kapitolou jsou tzv. stavební kalová čerpadla odolná proti pískům.

Odkud chceme vodu čerpat

 • Důležitou informací jsou údaje o zdroji vody, zda se jedná o vrt nebo studnu, jak hluboko je voda a jak je zdroj vody vzdálen.

 • Výškový rozdíl vody je jednou z veličin důležitých k vypočítání výkonu čerpadla. Musíme sečíst všechny výšky od zdroje vody k výtoku a přičíst ztrátu 1m výškově za každých 10 m délky potrubí. Zároveň je nutné si umět převést na metry jiné veličiny: 10 m výšky odpovídá 1 Atm, 100 J/kg, 0,1 Mpa.

 • (Hs) výška hladiny (od hrdla čerpadla po nejnižší hladinu vody)

 • (Ls) vzdálenost studny od uvažovaného umístění vodárny.

 • Pro určení potřebného tlaku vody (MPa) v místě spotřeby, je třeba znát umístění a typy spotřebičů: automatická pračka, myčka nádobí, atd.

 • Povrchová čerpadla umí čerpat vodu pouze z hloubky 8m, některá až z 9m. Z větších hloubek musíme použít čerpadlo ponorné. Z technického hlediska tedy zdroj vody rozhoduje. Pokud je výška mezi sáním a hladinou vody menší než 8m (popř. 9m) včetně ztrát v ležaté části sacího potrubí, volíme vodárnu s čerpadlem na povrchu, v opačném případě vodárnu s čerpadlem ve studni nebo vrtu. Ponorné čerpadlo lze použít téměř vždy. Je sice cenově dražší, ale má jisté výhody.

 • Chceme-li čerpat vodu z řeky nebo potoka, může být rozhodujícím činitelem vzdálenost našeho pozemku od zdroje vody, protože zde nemusí hrát nejdůležitější roli technické parametry čerpadla, ale zabezpečení proti krádeži. V tom případě je lepší použít povrchové čerpadlo na vlastním pozemku, než ponorné u zdroje vody.

Jak často chceme vodu čerpat

 • Dalším důležitým ukazatelem je, zda bude čerpadlo sloužit k občasnému použití např. na zahrádce, nebo trvale v rodinném domku, případně v nasazení 24 hod. denně.

 • Pro občasné použití se mohou použít plastová čerpadla.
 • Pro stálé použití se doporučují nerezová čerpadla.

 • Pokud chceme vodou zásobovat nemovitost, musíme použít tzv. domácí vodárny, jejichž součástí je tlaková nádoba (s pryžovým vakem nebo s memránou), která zabraňuje častému spínání čerpadla.

 • Výkon vodárny je vždy dán výkonem čerpadla a nikoliv velikostí nádoby. Velikost nádoby ale ovlivňuje četnost spínání čerpadla a dá se odvodit z údajů o spotřebě vody - je vhodné celkovou sestavu nechat na odborníkovi.

Jaké množství vody chceme čerpat

 • Dalším z důležitých ukazatelů pro koupi čerpadla je množství vody (průtok), které chceme čerpat, značené písmenem Q, jednotky jsou l/s, l/min., m³/hod.

 • Pro stanovení množství vody existují dva ukazatele, počet osob a spektrum využití vody. Zejména druhý ukazatel je v současné době bazénů, saun, myček na nádobí a rozsáhlých zahrad, důležitý.

 • Z tohoto důvodu stouply v posledních několika letech nároky na okamžitou spotřebu množství vody zejména v rodinných domech. Pro zásobování takového domu je nutný výkon okolo 3m³/hod. s dostatečným tlakem.

Jaké existují typy čerpadel

 • Čerpadlo je soustrojí složené z pohonné jednotky a vlastního čerpadla, které uděluje vodě pohybovou energii.

 • Konstrukce čerpadel:

  • A - Odstředivá čerpadla (nejrozšířenější):

   • Nejsou samonasávací: v tomto případě je nutné před použitím zalít čerpadlo i sací potrubí

   • Samonasávací s ejektorem - stačí zalít pouze čerpadlo.

   • Samonasávací (SVA): nedostatkem je malá životnost a větší spotřeba energie.

  • B - Vřetenová čerpadla - transportují vodu otáčením nerezového šneku v gumovém statoru. Předností je vysoký výtlak až 80m vodního sloupce. Nedostatkem těchto čerpadel je omezený průtok na 60l/min a vyšší možnost poškození hydraulické části čerpadla při chodu na sucho (bez vody).

  • C - Vibrační čerpadla - místo elektromotoru mají elektromagnet, který v rytmu síťového kmitočtu přitahuje ocelovou kotvu, uloženou v gumě a vhání tak vodu do potrubí. Předností je výtlak do 40m, nedostatkem choulostivost na vniknutí nečistot, maximální průtok 25l/min. a maximální doba provozu 4 hod.

Jak čerpat vodu bez elektřiny

Máme dvě možnosti:

 • Použít čerpadlo s pohonem benzínovým nebo dieslovým motorem (pro malé výkony výhradně benzínový). V součastné době jsou na našem trhu především italská čerpadla s benzínovým motorem, která jsou spolehlivá a dostatečně výkonná, velice lehká (na přenášení cca 7 kg), umějí čerpat vodu z maximální hloubky 8 m. Jako palivo se používá běžný benzín s olejem, a to stejný jako do sekaček na trávu nebo motorových pil.

 • Použít ruční pumpu

  Ruční pumpy jsou nejstarší typy čerpadel a na jejich osvědčené konstrukci se nic podstatného nezměnilo. Opět zde rozhoduje již mnohokrát zmiňovaná sací výška. Pro čerpání vody z max. hloubky 7 m můžeme použít čerpadla jako např. HP 75 a HP 75 Nostalgik. Pro studny až do hloubky 30 m lze použít ruční čerpadla STANDARD II a STANDARD T.

 

Několik rad a tipů na závěr

 • Pokud chcete použít čerpadlo na třífázový proud, ověřte jeho dostupnost v místě použití.

 • V případě, že vydatnost studny nebo vrtu je menší než výkon čerpadla, je nutná instalace hlídače hladiny.

 • Pro dosažení parametrů uvedených na čerpadle nezmenšujte světlost výtlačného potrubí nebo hadice.

 • Pozor na uváděné parametry čerpadel. Často jsou uváděny pouze údaje určující maximální hodnoty množství čerpané vody a výtlaku (Qmax a Hmax).